ADEM zdárně vytvořila E-learning pro MěÚ Moravský Krumlov

ADEM byla dodavatelem e-learningového systému (Moodle) včetně obsahu pro 4 vzdělávací kurzy, přičemž zadavatel byl Městský úřad Moravský Krumlov. Jednalo se o sto stran výukového materilu, desítky infografických videí a stovky kontrolních otázek a otázek do interaktivního testu z témat: Projektové řízení, Komunikace s občanem, Veřejné a správní právo a Environmentální management. Děkujeme moc za kladné ohlasy a těšíme se na další spolupráci! :-)

ADEM vytváří koncepce Smart city pro města

Adem je stále aktivnějším odborným konzultantem a zpracovatelem koncepcí Smart city (koncept inteligentních měst). V současné době tvoříme strategický dokument pro tři města: Žďár nad Sázavou, Uherský Brod a Vsetín. Se všemi městy je skvělá spolupráce a už nyní se rýsují smart řešení - projekty, která přinesou městu úspory a obyvatelům radost :-)

ADEM akredituje vzdělávací programy pro úředníky – Smart city

ADEM nezahálí ani co se týká vzdělávání úředníků. V současné době jsme podali Žádost o akreditaci tří přezenčních programů z oblasti Smart city pro vzdělávání úředníků. Nyní tuto žádot posuzuje Ministerstvo Vnitra. Pro ADEM je to první krok, neboť chceme vytvořit komplexní vzdělávací systém v oblasti Smart city, který bude akreditován. Držte nám palce:-)

Základy PPC v Google Adwords

ADEM pro Vás připravil 8-mi hodinový workshop, díky němuž se prakticky seznámíte - vyzkoušíte - nastavení PPC kampaně v Google Adwords. Vaší průvodkyní bude Verča (Google trenér).