Kraje, města i obce stojí před otázkou, jak zkvalitnit život obyvatel a zároveň skloubit potřebný rozvoj infrastruktury v souladu s přírodou. Tato otázka má jednu odpověď – stát se inteligentním regionem/městem/obcí – Smart Region / Smart City / Smart Village. Pojďte se podívat na video a dozvíte se o Smart City více. Možná zde najdete i inspiraci právě pro vaše město či obec.

Pojďte se podívat na video a dozvíte se o Smart City více. Možná zde najdete i inspiraci právě pro vaše město či obec.

Mám zájem /chci se dozvědět bližší informace/ o zpracování rozvoje koncepce Smart City

Odborné projektově – poradenské služby na míru

Staňte se součástí smart ekosystému vašeho města / obce

Nechte si vytvořit strategicko-rozvojový koncept Smart City pro vaše město

hvezda mensi

Navrhneme koncepci Smart City na míru konkrétní samosprávě a jejím potřebám.

hvezda mensi

Daná koncepce bude propojena se stategickými dokumenty města a rozvojovými plány.

hvezda mensi

Na přání zpracujeme všechny zásadní oblasti chytrých měst, nebo jen zadavatelem vybrané (např. energetika, životní prostředí…)

hvezda mensi

Provedeme analýzu zájmů a potřeb jednotlivých zájmových skupin – obyvatel, firem, vedení města apod.

hvezda mensi

Součástí projektu je i propagace a komunikace smart řešení s veřejností.

hvezda mensi

Vytvoříme harmonogram pro implementaci smart řešení s ohledem na financování.

Mám zájem o zpracování strategicko-odborné studie

Pokud odpovíte “ANO” alespoň u jednoho z následujících výroků, tak neváhejte a objednejte si naše služby!

 • Smart City je pro mě cizí pojem, ale rád/a bych se s danou problematikou seznámil/a.
 • V oblasti “Smart City” se již pohybuji, ale rád/a bych si rozšířil obzory a prohloubil znalosti.
 • Rád/a bych se dozvěděl/a, jaké řešení v oblasti Smart City využívají v jiných městech/zahraničí.
 • Rád/a bych, aby se naše město/obec stalo “Smart City”.
 • Chtěl/a bych, aby se naši občané v městě měli lépe.
 • Rád/a bych se dozvěděl o možnostech financování našich smart řešení.
 • Rád/a bych implementoval naše smart řešení do praxe.
 • Rád/a bych zvýšil efektivitu komunikace s občany a propagace našich smart řešení.
Mám zájem o zpracování strategicko-odborné studie

Reference, aneb pro jaká města / kraje jsme tvořili strategie

Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030
Strategie Smart City Chytrý Žďár
Strategie Smart City Krnov
Strategie Smart City Krnov
Strategie Smart City Krnov
Vytvoření rozvojové koncepce Smart City Vsetín
Strategie Smart City pro město Uherský Brod
Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu
Strategie rozvoje ICT města Písek
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Středočeského kraje
Tvorba Strategie cestovního ruchu města Prachatice
Strategie ICT Pardubického kraje

BUĎTE CHYTŘÍ V CHYTRÉM SVĚTĚ!

ZÍSKEJTE KNOW-HOW V OBLASTI SMART CITY! 

“Hlavním cílem Smart Cities je nalézt koncept, který městům zajistí trvale udržitelný rozvoj, kvalitu života na vysoké úrovni, bezpečnost a optimální využívaní energetických zdrojů s minimálními dopady na životní prostředí.”

Popis jednotlivých školení – modulů

 

M1: Podstata "chytrých měst"

Smart city + IoT
ikony-1

Seznamte se s podstatou Smart City vč. Internetu věcí.

 • Definice a charakteristika Smart City.
 • Smart city – v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
 • Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.
 • Příklady dobré praxe – ukázky chytrých měst.

M2: Chytré životní prostředí

Smart environment
ikony2

Zjistěte, jaká existují chytrá řešení pro zlepšení životního prostředí ve vašem městě.

 • Chytré nakládání s odpady.
 • Minimalizace znečištění ovzduší, regulace (povolenky)
 • Vyrovné systémy před živelnými pohromami.
 • Chytré řešení pro omezení negativního vlivu dopravy na životní prostředí.
 • Stávající trendy a současný stav v ČR.
 • Chytré zemědělství (smart agriculture).

M3: Chytré bydlení

Smart home
ikony3

Dozvíte se, jak vytvářet chytřejší, automatizovaný a šetrnější domov.

 • Chytré budovy – včera a dnes.
 • Možná řešení pro oblast chytrých budov.
 • Efektivní opatření – úspory, automatizace budov, chytré osvětlení a další řešení.
 • Optimalizace prostoru pro nová využití.
 • Uchovávání energie a její optimální využití.
 • Management chytrých budov.

M4: Chytré vzdělávání

Smart education
ikony4

Získáte přčehled o možnostech inovace a modernizace výuky.

 • Podstata moderního způsobu vzdělávání.
 • Chytré studium se zapojením praktických prvků.
 • Simulace ve výuce.
 • E-learning.
 • Nástroje pro zvýšení zájmu o technické obory.

M5: Chytrá energetika

Smart energy
ikonaplug

Získejte knowhow v klíčové oblasti Smart City – v energetice.

 • Budoucnost z hlediska využívání zdrojů.
 • Udržitelný rozvoj.
 • Smart grid – funknce / technologie.
 • Výzvy v energetice pro 21. století.
 • Management a infrastruktura v energetice.
 • Uchovávání a optimální využívání energie.

M6: Chytrý úřad

Smart governance
ikony6

Naučte se komunikovat s občany pomocí nástrojů e-government.

 • Státní správe ve Smart City.
 • Interní chytrá řešení ve státní správě.
 • Komunikace s občany – jejich zapojení.
 • Definování problémů a příležitostí ve státní správě.
 • Vývoj aplikací a komunikačních rozhraní pro občany.
 • Digitalizace s ohledem na bezpečnost a legislativu.

M7: Chytré zdravotnictví

Smart health
ikony7

Porozumíte problematice e-health (digitalizace ve zdravotnictví).

 • Digitalizace ve zdravotnictví, její vývoj.
 • Osobní přístup: vztah lékař, pacient.
 • Diagnostika a léčba v e-health.
 • Vytváření zdravého prostředí pomocí využívání dat.
 • Bezbarierové přístupy – zpřístupnění chytrých měst všem občanům.
 • Optimalizace komunikačních procesů mezi subjekty ve zdravotnictví (např. mezi nemocnicemi).
 • Chytré aplikace a nástroje optimalizující lékařskou péči.
 • Veřejné vs. privátní zdravotnictví (propojení).

M8: Chytrá mobilita/doprava

Smart mobility
ikony8

Zjistíte, že tato problematika úzce souvisí s územním plánováním, a že nejde pouze o elektromobilitu.

 • Chytré dopravní systémy – např. parkovací systémy.
 • Trendy v mobilitě.
 • Chytrá mobilita v zahraničí.
 • Integrovaný kamionový systém dopravy.
 • Chytrá řešení – semafory apod.
 • Robotizacem, řízení bez řidičů.
 • Elektromobilita.
 • Specifika ČR v mobilitě.
 • Sávající trendy a budoucí vývoj.

M9: Chytré obchodování

Smart retail
ikony9

Toto školení je zaměřeno na efektivitu retail vs. etail (e-commerce).

 • Obchodování na internetu – podstata, hrozby a příležitosti.
 • Segmentace a vytvoření prodejního webu.
 • Expanze na zahraničí trh.
 • Chytré aplikace v e-commerce.
 • Zavádění automatizace v e-commerce.

M10: Chytré ICT + data

Smart ITC, open data
ikony10

Budete umět využít ICT, data a telekomunikace pro chytrá města.

 • Využití ICT a telekomunikací pro chytrá města.
 • Optimalizace propojení HW a SW.
 • Automatizace procesů, získávání dat.
 • Efektivní tok informací – plánování a implementace chytrých řešení.
 • Úvod do problematiky “big data”.
 • Ekonomické parametry zavádění technologií.
 • Telekomunikace – management v telekomunikacích.

M12: Smart řešení pro firmy

SMART business support
ikony-12_menší

Dozvíte se o možnostech podpory prosperity místních firem.

 • Podpora firem pomocí vědecko-technických parků.
 • Podpora firem pomocí inovativních služeb, inkubátor.
 • Nástroje pro podporu růstu podniku.
 • Akcelerátory pro startupy, dotace.
 • Simulace jako vhodný nástroj pro vyhledávání talentů.

M11: Chytrá bezpečnost

SMART security
ikony11

NOVINKA: Naučíte se eliminovat hrozby “digitálního světa”.

 • Chytrá řešení pro veřejnou bezpečnost (policie, hasiči).
 • Chytré bezpečnostní zásady.
 • Mobilní bezpečnost.
 • Propojení systémů – digitání stopa (případná hrozba).
 • “Open data management“ – zapojení občanů do sběru dat.
 • „Big data systems“ – původ a zdroj informací.
 • Etika dat a respektování soukromí.
 • Vlastnictví dat a GDPR.
 • Nejnovější hrozby digitálního světa a možnosti, jak jim čelit.

M12: Smart řešení facility management

SMART facility management
Facility management smart

PŘIPRAVUJEME: Dozvíte se o možnostech “chytré” správy technologií a zařízení pro zvýšení efektivity.

 • Osnovu v současné době připravujeme…
Mám zájem o vzdělávací program Smart City

Kdo vás bude školit

Profesionalita: všichni lektoři ADEM mají zkušenosti přímo z praxe v daném oboru.

Jsou velmi vstřícní a preferují individuální přístup.

Nejen, že mají moderní know how, ale umějí ho předávat přátelskou formou. 🙂

Pro koho je školení určeno

Vzdělávací program je určen pro všechny, kdo se chtějí orientovat v oblasti “chytrých měst”, zvláště pak pro:

pro koho4

Zaměstnance obecního / městského / krajského úřadu.

pro koho3

Studenty vysokých škol.

pro koho2

Zaměstnance veřejných institucí (např. školy), které jsou / brzy budou, součástí Smart City

pro koho1

Zaměstnance firem, které jsou / brzy budou, součástí “Smart City”.

Komplexní vzdělávací program Smart city

Inspirace, nové trendy, technologie i zkušenosti

 • Vzdělávácí program lze upravit na míru (obsah, rozsah, frekvence).

 • Lze si vybrat jakýkoliv vzdělávací modul a vyškolit se v dané oblasti.

 • Účastníci vzdělávacího programu obdrží ucelený výukový materiál k danému téma.

 • Školení jsou jednodenní (8 hodin) – možno upravit pro vaše potřeby.

 • Každý modul (M1 – M12) je přizpůsoben k danému regionu / městu / obci.

 • Vysoká odbornost za příznivou cenu.

Reference

Realizace vzdělávacích kurzů  společností Akademie digitální ekonomiky, s.r.o. na téma “Praktická realizace eGovernmentu na úřadě, svobodný přístup k informacím”, které proběhly ve dnech 17., 21. a 24.09.2018 byly provedeny profesionálně a na vysoké úrovni. Školící materiály byly srozumitelné. Výklad lektora zohledňoval aktuálně platnou legislativu a byl velice poutavý. Město Horažďovice bylo s realizací velmi spokojeno, společnost lze v každém případě doporučit. 

Město Horažďovice

Po delší době školení, které bylo jednak rozsáhlé, ale zejména obsahově zajímavé a zvláště výklad pana lektora byl svižný, aktuální a poutavý. Více takových.

Jitka V. (účastnice školení)
tmavé kdy_menší

Délka kurzu

Každý modul trvá 8 hodin. Lze se domluvit i na dvoudenním školení / modul.

tmavé kde_menší

Termíny kurzu

Dle domluvy se zadavatelem (s ohledem na časovou kapacitu lektora)

tmavé kde2_menší

Místo konání

Obvykle v místě zadavatele, popř, možno u nás.

Cena kurzu

20 000 – 25 000 Kč / modul / až pro 12 osob. V případě využití školení u více modulů – cena stanovena individuálně. Minimální počet: 5 osob.

Mám zájem o vzdělávací program Smart City