smart výhody1

Dozvíte se, co vše oblast “Smart city” zahrnuje a jaký je její potenciál.

smart výhody 2

Budete vědět, jak efektivně využívat stávající zdroje, jak nalézt nové, jak eliminovat zátěž na životní prostředí, jak optimalizovat dopravu...

smart výhody 3

Naučíte se pracovat s daty / informacemi, které se stávají novým stavebním materiálem inteligentních měst.

smart výhody 4

Při školení jsou využívány ukázky dobré praxe a případové studie.

BUĎTE CHYTŘÍ V CHYTRÉM SVĚTĚ!

ZÍSKEJTE KNOW-HOW V OBLASTI SMART CITY! 

“Hlavním cílem Smart Cities je nalézt koncept, který městům zajistí trvale udržitelný rozvoj, kvalitu života na vysoké úrovni, bezpečnost a optimální využívaní energetických zdrojů s minimálními dopady na životní prostředí.”

Komplexní vzdělávací program Smart city

Inspirace, nové trendy, technologie i zkušenosti

 • Vzdělávácí program lze upravit na míru (obsah, rozsah, frekvence).
 • Lze si vybrat jakýkoliv vzdělávací modul a vyškolit se v dané oblasti.
 • Účastníci vzdělávacího programu obdrží ucelený výukový materiál k danému téma.
 • Školení jsou jednodenní (8 hodin) – možno upravit pro vaše potřeby.
 • Vysoká odbornost za příznivou cenu.
 • Každý modul (M1 – M12) je přizpůsoben k danému regionu / městu / obci.

Popis jednotlivých školení – modulů

 

M1: Podstata "chytrých měst"

Smart city + IoT
ikony-1

Seznamte se s podstatou Smart City vč. Internetu věcí.

Více info
 • Definice a charakteristika Smart City.
 • Smart city – v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
 • Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.
 • Příklady dobré praxe – ukázky chytrých měst.

M2: Chytré životní prostředí

Smart environment
ikony2

Zjistěte, jaká existují chytrá řešení pro zlepšení životního prostředí ve vašem městě.

Více info
 • Chytré nakládání s odpady.
 • Minimalizace znečištění ovzduší, regulace (povolenky)
 • Vyrovné systémy před živelnými pohromami.
 • Chytré řešení pro omezení negativního vlivu dopravy na životní prostředí.
 • Stávající trendy a současný stav v ČR.
 • Chytré zemědělství (smart agriculture).

M3: Chytré bydlení

Smart home
ikony3

Dozvíte se, jak vytvářet chytřejší, automatizovaný a šetrnější domov.

Více info
 • Chytré budovy – včera a dnes.
 • Možná řešení pro oblast chytrých budov.
 • Efektivní opatření – úspory, automatizace budov, chytré osvětlení a další řešení.
 • Optimalizace prostoru pro nová využití.
 • Uchovávání energie a její optimální využití.
 • Management chytrých budov.

M4: Chytré vzdělávání

Smart education
ikony4

Získáte přčehled o možnostech inovace a modernizace výuky.

Více info
 • Podstata moderního způsobu vzdělávání.
 • Chytré studium se zapojením praktických prvků.
 • Simulace ve výuce.
 • E-learning.
 • Nástroje pro zvýšení zájmu o technické obory.

M5: Chytrá energetika

Smart energy
ikonaplug

Získejte knowhow v klíčové oblasti Smart City – v energetice.

Více info
 • Budoucnost z hlediska využívání zdrojů.
 • Udržitelný rozvoj.
 • Smart grid – funknce / technologie.
 • Výzvy v energetice pro 21. století.
 • Management a infrastruktura v energetice.
 • Uchovávání a optimální využívání energie.

M6: Chytrý úřad

Smart governance
ikony6

Naučte se komunikovat s občany pomocí nástrojů e-government.

Více info
 • Státní správe ve Smart City.
 • Interní chytrá řešení ve státní správě.
 • Komunikace s občany – jejich zapojení.
 • Definování problémů a příležitostí ve státní správě.
 • Vývoj aplikací a komunikačních rozhraní pro občany.
 • Digitalizace s ohledem na bezpečnost a legislativu.

M7: Chytré zdravotnictví

Smart health
ikony7

Porozumíte problematice e-health (digitalizace ve zdravotnictví).

Více info
 • Digitalizace ve zdravotnictví, její vývoj.
 • Osobní přístup: vztah lékař, pacient.
 • Diagnostika a léčba v e-health.
 • Vytváření zdravého prostředí pomocí využívání dat.
 • Bezbarierové přístupy – zpřístupnění chytrých měst všem občanům.
 • Optimalizace komunikačních procesů mezi subjekty ve zdravotnictví (např. mezi nemocnicemi).
 • Chytré aplikace a nástroje optimalizující lékařskou péči.
 • Veřejné vs. privátní zdravotnictví (propojení).

M8: Chytrá mobilita/doprava

Smart mobility
ikony8

Zjistíte, že tato problematika úzce souvisí s územním plánováním, a že nejde pouze o elektromobilitu.

Více info
 • Chytré dopravní systémy – např. parkovací systémy.
 • Trendy v mobilitě.
 • Chytrá mobilita v zahraničí.
 • Integrovaný kamionový systém dopravy.
 • Chytrá řešení – semafory apod.
 • Robotizacem, řízení bez řidičů.
 • Elektromobilita.
 • Specifika ČR v mobilitě.
 • Sávající trendy a budoucí vývoj.

M9: Chytré obchodování

Smart retail
ikony9

Toto školení je zaměřeno na efektivitu retail vs. etail (e-commerce).

Více info
 • Obchodování na internetu – podstata, hrozby a příležitosti.
 • Segmentace a vytvoření prodejního webu.
 • Expanze na zahraničí trh.
 • Chytré aplikace v e-commerce.
 • Zavádění automatizace v e-commerce.

M10: Chytré ICT + data

Smart ITC, open data
ikony10

Budete umět využít ICT, data a telekomunikace pro chytrá města.

Více info
 • Využití ICT a telekomunikací pro chytrá města.
 • Optimalizace propojení HW a SW.
 • Automatizace procesů, získávání dat.
 • Efektivní tok informací – plánování a implementace chytrých řešení.
 • Úvod do problematiky “big data”.
 • Ekonomické parametry zavádění technologií.
 • Telekomunikace – management v telekomunikacích.

M12: Smart řešení pro firmy

SMART business support
ikony-12_menší

Dozvíte se o možnostech podpory prosperity místních firem.

Více info
 • Podpora firem pomocí vědecko-technických parků.
 • Podpora firem pomocí inovativních služeb, inkubátor.
 • Nástroje pro podporu růstu podniku.
 • Akcelerátory pro startupy, dotace.
 • Simulace jako vhodný nástroj pro vyhledávání talentů.

M11: Chytrá bezpečnost

SMART security
ikony11

NOVINKA: Naučíte se eliminovat hrozby “digitálního světa”.

Více info
 • Chytrá řešení pro veřejnou bezpečnost (policie, hasiči).
 • Chytré bezpečnostní zásady.
 • Mobilní bezpečnost.
 • Propojení systémů – digitání stopa (případná hrozba).
 • “Open data management“ – zapojení občanů do sběru dat.
 • „Big data systems“ – původ a zdroj informací.
 • Etika dat a respektování soukromí.
 • Vlastnictví dat a GDPR.
 • Nejnovější hrozby digitálního světa a možnosti, jak jim čelit.

M12: Smart řešení facility management

SMART facility management
Facility management smart

PŘIPRAVUJEME: Dozvíte se o možnostech “chytré” správy technologií a zařízení pro zvýšení efektivity.

Více info
 • Osnovu v současné době připravujeme…
Mám zájem o vzdělávací program Smart City

Kdo vás bude školit

Náš tým >>>

Profesionalita: všichni lektoři ADEM mají zkušenosti přímo z praxe v daném oboru.

Jsou velmi vstřícní a preferují individuální přístup.

Nejen, že mají moderní know how, ale umějí ho předávat přátelskou formou. 🙂

Pro koho je školení určeno

Vzdělávací program je určen pro všechny, kdo se chtějí orientovat v oblasti “chytrých měst”, zvláště pak pro:

pro koho4

Zaměstnance obecního / městského / krajského úřadu.

pro koho3

Studenty vysokých škol.

pro koho2

Zaměstnance veřejných institucí (např. školy), které jsou / brzy budou, součástí SC

pro koho1

Zaměstnance firem, které jsou / brzy budou, součástí “Smart City”.

Reference

Realizace vzdělávacích kurzů  společností Akademie digitální ekonomiky, s.r.o. na téma “Praktická realizace eGovernmentu na úřadě, svobodný přístup k informacím”, které proběhly ve dnech 17., 21. a 24.09.2018 byly provedeny profesionálně a na vysoké úrovni. Školící materiály byly srozumitelné. Výklad lektora zohledňoval aktuálně platnou legislativu a byl velice poutavý. Město Horažďovice bylo s realizací velmi spokojeno, společnost lze v každém případě doporučit. 

Město Horažďovice

Po delší době školení, které bylo jednak rozsáhlé, ale zejména obsahově zajímavé a zvláště výklad pana lektora byl svižný, aktuální a poutavý. Více takových.

Jitka V. (účastnice školení)
tmavé kdy_menší

Délka kurzu

Každý modul trvá 8 hodin. Lze se domluvit i na dvoudenním školení / modul.

tmavé kde_menší

Termíny kurzu

Dle domluvy se zadavatelem (s ohledem na časovou kapacitu lektora)


tmavé kde2_menší

Místo konání

Obvykle v místě zadavatele, popř, možno u nás.

Cena kurzu

16 500 Kč / modul / až pro 12 osob. V případě využití školení u více modulů – cena stanovena individuálně. Minimální počet: 5 osob.

Mám zájem o vzdělávací program Smart City

Odborné projektově – poradenské služby na míru

Staňte se součástí smart ekosystému vašeho města / obce

Nechte si vytvořit strategicko-rozvojový koncept Smart City pro vaše město / obec

hvezda mensi

Navrhneme koncepci Smart city na míru konkrétní samosprávě a jejím potřebám.

hvezda mensi

Daná koncepce bude propojena se stategickými dokumenty města a rozvojovými plány.

hvezda mensi

Na přání zpracujeme všechny zásadní oblasti chytrých měst, nebo jen zadavatelem vybrané (např. energetika, životní prostředí…)

hvezda mensi

Provedeme analýzu zájmů a potřeb jednotlivých zájmových skupin – obyvatel, firem, vedení města apod.

hvezda mensi

Součástí projektu je i propagace a komunikace smart řešení s veřejností.

hvezda mensi

Vytvoříme harmonogram pro implementaci smart řešení s ohledem na financování.

Mám zájem o zpracování strategicko-odborné studie

Pokud odpovíte “ANO” alespoň u jednoho z následujících výroků, tak neváhejte a objednejte si naše služby!

 • Smart City je pro mě cizí pojem, ale rád/a bych se s danou problematikou seznámil/a.
 • V oblasti “Smart City” se již pohybuji, ale rád/a bych si rozšířil obzory a prohloubil znalosti.
 • Rád/a bych se dozvěděl/a, jaké řešení v oblasti Smart City využívají v jiných městech/zahraničí.
 • Rád/a bych, aby se naše město/obec stalo “Smart City”.
 • Chtěl/a bych, aby se naši občané v městě měli lépe.
 • Rád/a bych se dozvěděl o možnostech financování našich smart řešení.
 • Rád/a bych implementoval naše smart řešení do praxe.
 • Rád/a bych zvýšil efektivitu komunikace s občany a propagace našich smart řešení.
Mám zájem o zpracování strategicko-odborné studie