Komplexní vzdělávací program Smart City obsahuje školení od odobrníků z praxe pro deset oblastí Smart City. Jedná se o:

  • Podstata chytrých měst
  • Chytré životní prostředí
  • Chytré bydlení
  • Chytré vzdělávání.
  • Chytrá energetika.
  • Chytrý úřad.
  • Chytré zdravotnictví.
  • Chytrá mobilita.
  • Chytré obchodování.
  • Chytré ICT a data.

Moduly jako celek vytváří potenciál a příležitost pro implementaci chytrých řešení ve městě, a tím zlepšit kvalitu života občanů.

Neváhejte, jděte s dobou a získejte know-how v oblasti, která Vás zajímá.